Έρευνα

Μέθοδοι

  •  Δομημένες Αναλυτικές Μέθοδοι (π.χ. Στρατηγική Επιλογή, Ανάλυση Σεναρίων και Δεικτών, Net Assessment κλπ.)
  •  Περιπτωσιολογικές Μέθοδοι (μοναδιαία και συγκριτική ανάλυση)

Πεδία

  • Στρατηγική
  • Διεθνής Ασφάλεια
  • Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
  • Τρομοκρατία και Πολιτική Βία
  • Αναλυτικές Μέθοδοι

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά