Εμπειρία

Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα
Οκτώβριος 2012 – Σήμερα

Είμαι επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας Ειδικών Θεμάτων. Η Ομάδα Ειδικών Θεμάτων ασχολείται με ζητήματα που ενδιαφέρουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

Έρευνες:

  1. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ: Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, (Οκτώβριος 2012 – Οκτώβριος 2013). Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα για να είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις απειλές που θα προκύψουν μεσοπρόθεσμα στην γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για τον σκοπό αυτό, η εργασία χρησιμοποιεί σενάρια, δηλαδή αναλυτικές αφηγήσεις που κωδικοποιούν το εύρος και την ποικιλία των μελλοντικών εξελίξεων που προκύπτουν στο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και επηρεάζουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ: Briefing Book, Executive Summary, Summary Cards. Το βίντεο της εκδήλωσης όπου παρουσιάστηκε η εργασία είναι διαθέσιμο εδώ.

Contributing Analyst
Wikistrat, New York, NY
Απρίλιος 2013 – Σήμερα

Σύμβουλος
modelogiq GmbH, Frankfurt am Mein, Germany
Μάιος 2012 – Σήμερα

Σύμβουλος Στρατηγικής
Synergy Softworks, Doncaster, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ιανουάριος 2010 – Σήμερα

Η Synergy Softworks είναι εταιρεία επιστημόνων και μηχανικών Η/Υ, με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων, στην παραγωγή λογισμικού, στις επιστημονικές υπολογιστικές υπηρεσίες (scientific computing), και στην ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μου, παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη στρατηγική διαχείρισης της αλληλεπίδρασης της εταιρίας με τους πελάτες της. Ως μια εταιρία παραγωγής λογισμικού και παροχής τεχνικών συμβουλών, η Synergy χρειάζεται συχνά να δημιουργεί και να συντηρεί μακροχρόνιες σχέσεις – οι οποίες είναι αναγκαίες στην παραγωγή λογισμικού και σε άλλα επιστημονικά έργα – με μια ποικιλία ατόμων, ομάδων, και οργανισμών με ένα ευρύ σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχω αναλύσεις της κατανομής των αξιών, των συμφερόντων, των ιδεών, των προτύπων συμπεριφοράς, και των δυνατοτήτων μέσα σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον πολλαπλών δρώντων, για να βοηθήσω τα στελέχη της Synergy να διαχειριστούν με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις και τις σχέσεις με τους πελάτες της.

Αναλυτής Συστημάτων
Synergy Softworks, Doncaster, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ιανουάριος 2010 – Σήμερα

Η Synergy Softworks είναι εταιρεία επιστημόνων και μηχανικών, με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων, στην παραγωγή λογισμικού, στις επιστημονικές υπολογιστικές υπηρεσίες (scientific computing), και στην ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων.

Σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και μηχανικούς, συμμετέχω στην αναγκαία για την ανάπτυξη λογισμικού ανάλυση του εκάστοτε υπό μελέτη συστήματος.

Διδάσκων Σεμιναρίου
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα.
2013 – 2015

– Προετοίμασα και δίδαξα ένα σεμινάριο δια βίου μάθησης με τίτλο «Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων και Πληροφοριών από Ανοιχτές Πηγές,» Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014.
– Προετοίμασα και δίδαξα μία τετράωρη διάλεξη στο πλαίσιο του σεμιναρίου δια βίου μάθησης με τίτλο «Τρομοκρατία και Πολιτική Βία: Μύθοι και Πραγματικότητες,» Φεβρουάριος 2015.
– Προετοίμασα και δίδαξα μία τετράωρη διάλεξη στο πλαίσιο του σεμιναρίου δια βίου μάθησης με τίτλο «Τρομοκρατία και Ζητήματα Ασφαλείας,» Απρίλιος 2016.

Δόκιμος Ερευνητής
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα
Σεπτέμβριος 2009 – Οκτώβριος 2012

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων είναι ακαδημαϊκό ερευνητικό ινστιτούτο του Παντείου Πανεπιστημίου.

Χρησιμοποιώντας δομημένες αναλυτικές μεθόδους, συνέλλεγα και επεξεργαζόμουν δεδομένα από ανοιχτές πηγές, για να συντάξω αναλύσεις σε θέματα διεθνών σχέσεων και διεθνούς ασφαλείας για την ερευνητική ομάδα ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Έφεδρος Αξιωματικός Πυροβολικού
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις,
Φεβρουάριος 2006 – Ιούνιος 2007