Εκπαίδευση

Υποψήφιος Διδάκτωρ στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Αθήνα

ΜΔΕ στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2011
Αθήνα

Η μεταπτυχιακή μου εργασία συνδύασε στοιχεία από τρία μοντέλα ορθολογικής επιλογής, για να παράξει τις λογικές βάσεις της επιστημονικής υπόθεσης για τη στρέβλωση των δεδομένων σχετικά με τη συχνότητα τρομοκρατικών επιθέσεων που παράγει η λογοκρισία του τύπου στις χώρες με αυταρχικά καθεστώτα. Χορηγήθηκε με βαθμό Άριστα.

M.A. Security Studies, Georgetown University, 2008,
Washington, D.C., United States

Η ερευνητική μου εργασία πραγματοποίησε έναν έλεγχο των προβλέψεων τριών κύριων θεωρητικών πλαισίων των διεθνών σχέσεων σχετικά με τη στρατιωτική οργάνωση και το δόγμα, χρησιμοποιώντας δεδομένα για τη στρατιωτική οργάνωση του Βυζαντίου κατά μήκος της ιστορίας της Αυτοκρατορίας.

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2005, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη